Kỷ lục sản lượng mới cho mô-đun quang điện HJT

Published | Không có bình luận


Huasun cho biết họ đã lập kỷ lục sản lượng điện mới cho các mô-đun quang điện dị vòng (HJT) với mô-đun năng lượng mặt trời Huasun Himalaya G12-132 HJT.

Huasun cho biết thêm rằng mô-đun của nó thể hiện tiềm năng to lớn của công nghệ HJT, đã được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận và thử nghiệm bên thứ ba TÜV SÜD. Mô-đun này có công suất đầu ra là 750,544 W và hiệu suất chuyển đổi là 24,16%, thiết lập một chuẩn mực mới cho việc sản xuất hàng loạt mô-đun quang điện.

Mô-đun Himalaya G12-132 bao gồm các tế bào HJT vi tinh thể hai mặt G12-20BB, được sản xuất tại Dự án Tế bào HJT Giai đoạn IV Tuyên Thành của Huasun. Hiệu suất sản xuất hàng loạt trung bình của các tế bào này hiện đạt 25,8%, tăng 0,5% so với ba tháng trước khi dự án bắt đầu sản xuất.

Thành tựu này là nhờ sự tiến bộ đáng chú ý về hiệu suất tế bào, cùng với việc cải tiến quy trình đóng gói màng chuyển đổi ánh sáng PIB +. Kết quả là mô-đun Himalaya G12-132 HJT đã vượt qua kỷ lục của chính nó được thiết lập cách đây 6 tuần, đạt mức tăng 6 W so với kỷ lục 744,43 W trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

37 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

SCADA, O&M Solutions

 +84 846 39 19 68

 contact@solareye.vn

 contact@epsco.vn

I-Rec Solutions

 +84 848 125 666

 irec@minhtuantu.com

 contact@epsco.vn