E-Power Solutions (EPS)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ EPS

 Tên quốc tế EPS TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
 Mã số thuế 0402202278
 Địa chỉ 37 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 Người đại diện NGÔ MINH TUẤN
 Ngày hoạt động 2023-07-28

Ngành nghề kinh doanh chính:

Tư vấn, thiết kế các công trình điện, tủ bản điện, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) lưới điện và nhà máy điện, hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin.

37 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

SCADA, O&M Solutions

 +84 846 39 19 68

 contact@solareye.vn

 contact@epsco.vn

I-Rec Solutions

 +84 848 125 666

 irec@minhtuantu.com

 contact@epsco.vn