Bạn là người mua I-REC

Chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC ) cho phép bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào bù đắp việc sử dụng năng lượng của họ bằng cách mua bằng chứng về các nguồn năng lượng tái tạo.

RECs rất phù hợp cho bạn nếu bạn:

  • Có các mục tiêu về môi trường mà bạn đang cố gắng đạt tới, với tư cách là một doanh nghiệp hoặc cá nhân. Việc áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo giúp hướng tới các mục tiêu ESG.
  • Nâng cao sự tin tưởng của người tiêu dùng khi lựa chọn các sản phẩm được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo
  • Áp dụng các nguồn năng lượng xanh hơn, hỗ trợ thị trường năng lượng tái tạo, đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.
  • Giúp các công ty đáp ứng các yêu cầu pháp lý, đăng ký quốc tế.
  • Giảm chi phí hoặc giới hạn chi phí trong việc thực hiện chuyển dịch năng lượng xanh khi không thể lắp đặt các tấm pin mặt trời hoặc công nghệ năng lượng tái tạo khác tại nhà hoặc doanh nghiệp của bạn.
  • Muốn giảm tác động môi trường và lượng khí thải carbon của bạn.
  • Muốn biết điện của bạn đến từ đâu.
  • Ghi lại mức tiêu thụ năng lượng tái tạo và yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính một cách đáng tin cậy.
  • Tuân thủ các quy định quốc gia về năng lượng tái tạo và cải thiện xếp hạng bền vững của bạn

Mục tiêu ESG

Trong hai năm qua, lời kêu gọi toàn cầu về hành động vì khí hậu đã dẫn đến sự chuyển đổi nhanh chóng, từ yêu cầu báo cáo ESG (môi trường, xã hội, quản trị) mang tính tự nguyện thành yêu cầu công bố thông tin bắt buộc.

Đáp ứng các yêu cầu pháp lý, đăng ký quốc tế
 
 

 

 

Rất nhiều công ty tại Châu Âu và Mỹ hiện nay yêu cầu nhà cung cấp của họ chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo bởi các công ty này hiện đang tham gia vào RE100 hoặc các chính phủ yêu cầu các thực thể cụ thể tiêu thụ điện từ năng lượng tái tạo, ví dụ: Tiêu chuẩn tỷ lệ năng lượng tái tạo (RPS) và Nghĩa vụ tỷ lệ năng lượng tái tạo (RPO). I-REC là một công cụ hiệu quả để lập hồ sơ giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện xếp hạng tính bền vững của nó cho các mục tiêu RE100 và CDP

Giảm tác động môi trường, khẳng định nguồn gốc điện sử dụng
 
 

 

 

Người mua tín dụng tự nguyện có ý thức về môi trường tập trung vào việc giảm phát thải khí nhà kính của họ hoặc có thể muốn biết nguồn điện của họ đến từ đâu. Người dùng cuối trong các thị trường REC tự nguyện thường tuân theo các hướng dẫn thực tế tốt nhất từ các khuôn khổ báo cáo bền vững.

MẪU CHỨNG CHỈ I-REC

Chúng tôi tự hào là đối tác chính thức của I-REC Standard.

37 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

SCADA, O&M Solutions

 +84 846 39 19 68

 contact@solareye.vn

 contact@epsco.vn

I-Rec Solutions

 +84 848 125 666

 irec@minhtuantu.com

 contact@epsco.vn