Bạn là người mua I-REC

Chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC ) cho phép bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào bù đắp việc sử dụng năng lượng của họ bằng cách mua bằng chứng về các nguồn năng lượng tái tạo.

MẪU CHỨNG CHỈ I-REC

Chúng tôi tự hào là đối tác chính thức của I-REC Standard.

37 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

SCADA, O&M Solutions

 +84 846 39 19 68

 contact@solareye.vn

 contact@epsco.vn

I-Rec Solutions

 +84 848 125 666

 irec@minhtuantu.com

 contact@epsco.vn