Hoạt động EPS

Chuyên mục về các hoạt động của công ty cổ phần thương mại và công nghệ EPS (EPS)
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ EPS
Mã số thuế 0402202278
Địa chỉ 37 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Người đại diện NGÔ MINH TUẤN
Ngày hoạt động 2023-07-28

37 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

SCADA, O&M Solutions

 +84 846 39 19 68

 contact@solareye.vn

 contact@epsco.vn

I-Rec Solutions

 +84 848 125 666

 irec@minhtuantu.com

 contact@epsco.vn