Bạn là chủ sở hữu các nhà máy điện năng lượng tái tạo

Với tư cách là chủ sở hữu nguồn năng lượng tái tạo, bạn có thể hợp tác với EPS tận dụng năng lượng tái tạo của mình để tạo ra các chứng chỉ cho chính mình hoặc đem lại lợi nhuận khi hợp tác với chúng tôi.

MẪU CHỨNG CHỈ I-REC

Chúng tôi tự hào là đối tác chính thức của I-REC Standard.

37 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

SCADA, O&M Solutions

 +84 846 39 19 68

 contact@solareye.vn

 contact@epsco.vn

I-Rec Solutions

 +84 848 125 666

 irec@minhtuantu.com

 contact@epsco.vn